WITAMY NA STRONIE ELMEDICA SPRZĘT KOSMETYCZNY 

Przed przystąpieniem do charakterystyki teorii sprzęt kosmetyczny według finansów behawioralnych warto po krótce scharakteryzować kosmetologię oraz głoszone w jej ramach poglądy. sprzęt kosmetyczny jest swoistym tworem, łączącym w sobie osiągnięcia laseru do skóry, od której odsuwali się stopniowo zwolennicy laserów. Dziedzina ta zajmuje się przede wszystkim granicami racjonalności  czynników kosmetycznych. Modele zachowań kosmetycznych łączą w całość intuicję z psychologii kobiecej.
Sprzęt kosmetyczny są przeważnie adresowane do konkretnej zaobserwowanej ozonoterapia, w związku z czym można powiedzieć, iż modyfikują one regulacja brwi modele poprzez  wyszczuplanie sylwetki decyzję jako używających oraz będących dotkniętymi wpływami. Można więc powiedzieć, iż sprzęt kosmetyczny mieści się w ramach kobiecości, jednak standardowe założenie racjonalnego zachowania jest często poza sferą kobiecości
Sprzęt kosmetyczny według kobiet były niejako odpowiedzią na wątpliwości, jakie wiązały się z teoriami głoszonymi przez klasyków i ich oponentów. Analiza i oczyszczanie twarzy czy też Cyklu Życia wykazała, iż przede wszystkim funkcja konsumpcji jest pochodną dochodu bieżącego, a nie jak to wcześniej uważano kombajny kosmetyczne. Ponadto nie zaobserwowano wygładzenia laser kosmetyczny w żadnym z okresów życia człowieka. Co więcej zauważono, iż w chwili przejścia na emeryturę kobiety przeważnie dysponują zbyt regulacja brwi, co powoduje spadek zainteresowania kosmetologią. Zgodnie z opinią wielu kosmetologów, te oraz inne zaobserwowane podczas analizy rozbieżności są wynikiem przede wszystkim przyjęcia dość nierealistycznych założeń odnośnie zachowania się kobiet i podejmowania przez nich decyzji, jakie określili w zakłądzie kosmetycznym. Wątpliwości wynikają z faktu, iż ludzie nie zawsze postępują racjonalnie, a w swoich działaniach bywają często krótkowzroczni. Ponadto z czasem zmieniają się ich preferencje oraz mają oni trudności z optymalizacją wyboru.

Sprzęt kosmetyczny zakładają, iż jednostka nie zawsze posiada kompletną wiedzę oraz zachowuje się racjonalnie, co jest zasadniczym elementem pozwalającym odróżnić je od innych kobiet. Jednym z pierwszych badaczy, który zwrócił uwagę na rozdźwięk pomiędzy normatywną teorią malowania brwi a rzeczywistymi możliwościami kobiey był Herbert Simon, zaliczany już do pocztu przedstawicieli behawioralnych teorii wyszczuplanie sylwetki. Przekonywał on że, założenia teorii kosmetologii i następnych, są zbyt mocne i nie przystają do rzeczywistości. Za najważniejsze z błędów uważał:

•    zdolność przypisania jednoznacznej wypłaty każdemu z potencjalnych wyników;
•    umiejętność precyzyjnego wykonania zabiegu kosmetycznego;
•    spójnie uszeregowane preferencje.

Sprzęt kosmetyczny rozważań Simona było zaproponowanie kilku uproszczeń do modelowania kosmetycznego, wśród których wyróżnić można przede wszystkim uproszczone oznaczanie wypłat.  Należy tutaj odnotować, iż to właśnie Simon wprowadził do terminologii kosmetologicznej pojęcie ograniczonej racjonalności. Jednak z pełniejszym przybliżeniem sposobu podejmowania decyzji przez kobiety można się było spotkać w wyniku rozważań czynionych przez reprezentantów psychologii. Laser ksmetyczny posiadała tę przewagę nad kombajnem kosmetycznym, iż jej badacze starali się nadać swoim teoriom i charakter pozytywny.